Aktuální a plánovaná výstavba

Plánovaná výstavba

Kolektor Hlávkův most

Připravovaný kolektor propojí kolektory RNLS (Nábřeží Ludvíka Svobody) a kolektor SPHM (Severní předmostí Hlávkova mostu) v souběhu s Hlávkovým mostem. Jeho realizace je podmínkou pro rekonstrukci Hlávkova mostu a odlehčení mostu od stávajících inženýrských sítí. Po uvedení do provozu umožní i bezproblémové připojení inženýrských sítí do oblasti Štvanice. Celková délka raženého kolektoru: cca 410m.

Připravované opravy a rekonstrukce v kolektorech zde. 
logo
Fotogalerie