Hlavní výhody kolektorizace

Upper page: O kolektorech
  • stálá kontrola, údržba a opravy inženýrských sítí
  • rychlost zjištění místa a příčiny poruchy
  • zamezení nadměrným ztrátám médií při poruchách a haváriích
  • omezení rozsahu následných škod na kolektorech, inženýrských sítích a jejich příslušenství
  • omezení rozsahu následných škod na zásobovaných objektech, komunikacích a veřejné zeleni
  • rychlost realizace oprav v prostoru kolektoru a minimalizace doby přerušení energetického zásobování
  • výrazné omezení negativního vlivu na životní prostředí způsobeného výkopovými pracemi a minimalizace dopravních omezení
  • výrazné snížení nákladů na provádění oprav na inženýrských sítích
  • pokládku a opravy lze provádět bez ohledu na roční a denní dobu
  • významné zvýšení životnosti inženýrských sítí


 
logo
Fotogalerie