Monitoring v kolektorech

Upper page: O kolektorech

V kolektorech je monitorováno:

 • přerušení dodávky elektrické energie
 • porucha teplovodních sítí
 • porucha plynovodu
 • únik vody (vodovodu, horkovodu a průsaky)
 • dlouhodobé zvýšení teploty nad určitou hranici (30 °C, 60 °C)
 • dlouhodobé snížení teploty pod určitou hranici (5 °C)
 • požár
 • zpětné vzdutí kanalizace
 • neoprávněný vstup
 • zamoření nebezpečnými látkami
 • zaplavení
 • regulační prvky kolektoru (čerpadla, servopohony, ventilátory, osvětlení apod.)

  
logo
Fotogalerie