Propagace a dary

Naše společnost má ve svém rozpočtu finanční prostředky na propagaci a poskytování společensky prospěšných darů.

Informace o nich najdete zde. 
logo
Fotogalerie