Propagace – 2012

Upper page: Propagace a dary

Propagace společnosti v roce 2012:

Naše společnost se již několik let prezentuje při pořádání Žofínských fór. Koncem února jsme se stali hlavním partnerem Žofínského fóra věnovaného problematice hlavního města Prahy. Na téma: Vize pro Prahu do roku 2014 vystoupil primátor Bohuslav Svoboda a radní pro oblast správy majetku a podpory podnikání Alexandra Udženija.

                                      Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisíc Kč.

Akciová společnost Kolektory Praha se podílí na projektu “Sociální automobil” určený pro Jihoměstskou sociální a.s. Tato společnost poskytuje sociální, ošetřevatelské a pečovatelské služby, které v současné době využívá téměř 1600 obyvatel převážně Prahy 11.

                                    Smluvní cena za zajištění propagace: 11 tisíc Kč.

CU Bohemians Praha je fotbalovým klubem, který se významně podílí na výchově mladých fotbalistů. Vedení dětí a mládeže ke sportovním aktivitám je hlavním důvodem, proč se naše společnost před mnoha lety rozhodla tento sportovní klub s mnohaletou tradicí podporovat.

                                                        Smluvní cena za zajištění propagace: 200 tisíc Kč.

Tři zajímavé projekty nabízí každoročně Pražanům společnost IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí. Dvanáctý ročník festivalu orchestrální a komorní tvorby “Devětkrát s devítkou”, koncerty nazvané Prosecké hudební jaro – Prosecký hudební podzim proběhnou v parku Přátelství na Praze 9. Dále “Rejchovy komorní slavnosti”, jejichž XIII. ročník mohou zájemci navštívit na různých místech Prahy – v Botanické zahradě v Troji, v Emauzském klášteře na Praze 2, u Jindřišské věže aj. Třetí nabídkou je cyklus koncertů v Trojském zámku “Hudební procházky”, které probíhaly od května do září. Podporu těmto kulturním projektů poskytuje společnost už pátým rokem.

                                                         Smluvní cena za zajištění propagace: 200 tisíc Kč.

Podporu společnosti získaly v letošním roce opět oddíly kopané TJ Sokol Kolovraty. Několik dětských a mládežnických oddílů si získanou finanční částku rozdělí na zakoupení sportovního vybavení, údržbu a opravy fotbalového areálu.

                                                         Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisíc Kč.

Dlouhodobá spolupráce naší společnosti s Městskou policií hl. města Prahy  pokračuje i v letošním roce formou podpory společenské akce “V. Den s policií”. Akce se uskutečnila 10. června v Praze Letňanech.

                                                         Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisíc Kč.

Světový pohár ve vodním slalomu – World Cup 2012 proběhne ve dnech 24. – 26. srpna v Praze Tróji. Společnost Kolektory Praha se rozhodla tuto významnou sportovní akci podpořit a přispět tak na rozvoj sportu, ve kterém dosahují čeští sportovci tradičně velmi dobrých výsledků.

                                                           Smluvní cena za zajištění propagace: 50 tisíc Kč.

„Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii“organizuje začátkem října v hotelu Olšanka už sedmý ročník amatérského turnaje v boxu „O pohár města Žižkova“. Důvodem založení nadačního fondu bylo pomoci sociálně slabým občanům, vytvářet smysluplné projekty pro děti, mládež a seniory z majoritní i minoritní společnosti. Turnaj v boxu, který naše společnost již několik let podporuje, do této oblasti určitě patří. Turnaj je koncipován jako sportovně kulturní záležitost a probíhá pod záštitou Městské části Prahy 3.

                                                                   Smluvní cena za propagaci: 70 tisíc Kč.

Hlavním důvodem, proč se společnost Kolektory Praha rozhodla podpořit hned několik kulturních projektů organizovaných Městským úřadem Prahy 9, je adresa sídla společnosti v téže městské části. Jedním z vybraných projektů je pořádání Svatováclavské pouti na Proseku. Dnes již tradiční akci, patřící k největším kulturním projektům v Praze 9, navštěvují obyvatelé nejen z blízkého okolí, ale je vyhledávanou atrakcí pro návštěvníky z celé Prahy.

                                                        Smluvní cena za propagaci: 100 tisíc Kč.

Druhým zajímavým projektem radnice Prahy 9 je festival národnostních menšin „Barevná devítka – Etnofest 2012“. Akce proběhne 29. srpna v parku Podviní ve Vysočanech. Tento už osmý ročník jedinečného kulturního počinu nemá v daném žánru svým atraktivním programem a množstvím představovaných národnostních kultur v Praze srovnání. V loňském roce navštívilo festival okolo pěti tisíc lidí. Vstup na akci je zdarma.

                                                        Smluvní cena za propagaci: 250 tisíc Kč.

Kulturní dění v Praze 9 vyvrcholí pod názvem Prosecký hudební podzim  orchestrálním koncertem F.Handela “Vodní hudba – Hudba k ohňostroji“. Koncert proběhl v parku Přátelství na Proseku 16. září a byl o něj nejen mezi obyvateli  Prahy 9 velký zájem.

                                            Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisíc Kč.

Hudební festival Bohemia JazzFest  nabízí Pražanům i návštěvníkům Prahy a několika dalších českých a moravských měst jazzovou hudbu v podání řady vynikajících muzikantů z celého světa. Díky své kvalitě a rozmanitosti se stal festival během několika let jednou z nejprestižnějších akcí svého druhu v středoevropském měřítku. Naše společnost si pokládá za čest tento významný kulturní projekt podpořit.

                                      Smluvní cena za zajištění propagace: 200 tisíc Kč.

Plavecký oddíl TJ Lokomotiva Beroun se může pochlubit vynikajícími sportovními výsledky na celostátní i evropské úrovni, včetně několika tituly Mistra republiky v žákovských kategoriích. Finanční příspěvek využívá tělovýchovná jednota na činnost mladých sportovců a pořádání žákovských plaveckých závodů.

                                       Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisíc Kč.

 

 V letošním roce se vedení společnosti rozhodlo finančně podpořit činnost Centra služeb následné péče pro ženy Alma. Provoz Centra Alma  zajišťuje  občanské sdružení ALMA FEMINA. Poslání sdružení je pomoci ženám závislým na alkohol a snaha o jejich začlení zpět do společnosti.

Smluvní cena za zajištění propagace: 200 tisíc Kč.

Finanční podporu věnuje naše společnost také občanskému sdružení  Gaspard,   které pořádá mezinárodní festival divadla a nového cirkusu  „Letní Letná“.  Za devět let své existence si festival získal značnou popularitu, zvláště v posledních letech, kdy se zde představují vynikající  domácí i zahraniční umělci. Festival se konal od 19. srpna do 2. září v Praze na Letné.

                            Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisíc Kč.

 

Finanční pomoc, kterou se vedení společnosti rozhodlo věnovat na propagaci, míří převážně do organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeží. Jednou z nich je i fotbalový oddíl TJ Sokol Červený Újezd, kde tráví volný čas několik desítek dětí z Prahy a okolí.

Smluvní cena za zajištění propagace: 80 tisíc Kč.

 

Počátkem roku2012 bylo v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy založeno Pražské centrum židovských studií. Vedení společnosti se rozhodlo pomoci centru v jeho začátcích a poskytnout finanční podporu při pořádání „1. výroční konference Pražského centra židovských studií: Židovská studia v 21. století. Praha – Evropa – svět“.

Smluvní cena za zajištění propagace: 200 tisíc Kč.

 

Sídlo administrativní budovy společnosti Kolektory Praha ve Vysočanech je opět jedním z důvodů, proč se vedení společnosti rozhodlo schválit finanční podporu tréninkovému středisku mládežnického tenisu  Sokol Vysočany. Podporu si však mladí vysočanští tenisté zaslouží hlavně za vynikající sportovní výsledky, kterých v posledních letech dosahují.  V soutěžích družstev mládeže zaujímají přední pražské pozice. Mladší žáci se v loňském roce probojovali na mistrovství ČR, starší žáci a dorost byli úspěšní v prvoligovém turnaji JUNIOR TOUR.

Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisích Kč.

Finanční podporu obdržel XV. ročník mezinárodního  hudebního  festivalu  „Kytara napříč žánry“, který proběhne od 14. října do 16. listopadu 2012 v Praze a na dalších místech České republiky.  Festival získal za léta své existence pozici jednoho z nejprestižnějších festivalů v České republice a je oceňován i v zahraničí jako jeden z největších nekomerčních festivalů světa.

Smluvní cena za propagaci společnosti: 200 tisíc Kč.

Občanské sdružení  SANANIM získalo podporu na výstavbu nového objektu proTerapeutickou komunitu Němčice, nejstarší zařízení pro léčbu drogově závislých v Čechách.  SANANIM je jednou z největších organizací poskytujících drogové služby v ČR, jeho pomoc již vyhledalo více než 60 tisíc lidí, kteří řeší problémy s drogami.

Smluvní cena za propagaci společnosti: 100 tisíc Kč.

 Městskou část Praha 18 se společnost rozhodla podpořit při pořádání sportovní akce „Seniorské hry 2012“. Do projektu, jehož nultý ročník proběhl v loňském roce pod názvem Olympijské hry pro seniory, se zapojily čtyři pražské části, mezi nimiž nechyběla  Praha 9.

Smluvní cena za propagaci společnosti: 100 tisíc Kč.

Činnost Sportovního klubu Praga Vysočany se zaměřuje především na výchovu mladých sportovců. Klub poskytuje sportovní vyžití dětem a mladým lidem  z Vysočan a z okolních čtvrtí Prahy 9.

Smluvní cena za propagaci společnosti: 150 tisíc Kč.

Experimentální výtvarné divadlo ANPU reprezentuje českou alternativní scénu už 13 let. Společnost Kolektory Praha  poskytuje souboru finanční pomoc  od roku 2008 a velkou měrou se  tak podílí na jeho existenci .

Smluvní cena za zajištění propagace: 100 tisíc Kč.

Pražský divadelní festival německého jazyka  je  řadu let pro Prahu přínosem nejen v oblasti kultury, ale má nemalý  význam i pro rozvoj cestovního ruchu a zahraničních vztahů.  To je výčet hlavních důvodů, proč se naše společnost v letošním roce rozhodla tento festival podpořit.

Smluvní cena za zajištění propagace:  200 tisíc Kč.

RC Praga Praha je několika násobným mistrem republiky v ragby. Díky velkému rozvoji MČ Praha 9 se  klub stává cílem mnoha  mladých obyvatel této části Prahy a poskytuje prostor pro smysluplné trávení volného času.  Finanční pomoc přispěje na rozvoj klubu a modernizaci  sportovního areálu.

S mluvní cena za propagaci: 100 tisíc Kč.

Městská část Praha 9 pořádá v listopadu  netradiční kulturní akci nazvanou „Lampionový průvod aneb uspávání ježků“.Akce, určená především pro dětské návštěvníky, nabídne divadelní představení, dětská hudební vystoupení a další podzimně laděné zážitky.

Smluvní cena za propagaci: 80 tisíc Kč.

Festival Opera Barocca se za dobu své existence stal důležitou a viditelnou součástí pražské kulturní scény a pomáhá prezentovat Prahu jako významné místo evropského kulturního dědictví.  Od září do prosince bude probíhat v prostorách Clam-Gallasově paláci cyklus hudebních podvečerů věnovaných hudbě 17. a 18. století.

Smluvní cena za propagaci: 100 tisíc Kč.

Vinobraní na Grébovce v letošním roce s podtitulem „Pohádkový středověk“ je určené především dětem. Oslavy vinné révy proběhly na Praze 2 začátkem září.

Smluvní cena za propagaci: 100 tisíc Kč.

Umělecká agentura ART INVEST Holding, s.r.o. pořádá ve spolupráci s řadou významných zahraničních partnerů a umělců unikátní projekt, ve kterém představí široké veřejnosti postupně nejvýznamnější operní umělce z Metropolitní opery v New Yorku, milánské La Scaly a dalších operních domů.  Naše společnost podpoří  první z koncertů – vystoupení americké lyrické sopranistky Danielle de Niese.

Smluvní cena za propagaci: 200 tisíc Kč.

Finanční podporu poskytla naše společnost divadlu Komorní Činohra, které se v letošním roce dostalo do existenčních problémů.  Divadlo působí na Malé scéně Divadla pod Palmovkou a může se pochlubit  řadou úspěšných divadelních inscenací.

Smluvní cena za propagaci: 200 tisíc Kč.

Policejní volejbalový klub Olymp Praha patří mezi nejúspěšnější volejbalové oddíly u nás.  Zaměřuje se především na mládežnické kategorie a na ženy. Ty se  každoročně objevují na předním místě v domácí extraligové soutěži a rovněž  úspěšně reprezentují  naši republiku  v zahraničí.

Smluvní cena za propagaci: 80 tisíc Kč.

Žádosti o poskytnutí finanční pomoci vyhovělo vedení společnosti také v případě projektu Revitalizace a prezentace Pražské potrubní pošty.  Toto unikátní technické dílo usilující o zařazení mezi Národní technické památky, si budou moci návštěvníci prohlédnout jednak   v centrále  v Jindřišské ulici, jednak v prostorách pošty na Pražském hradě.

Smluvní cena za propagaci: 150 tisíc Kč.

Farmářské slavnosti na Dětském ostrově v Praze  zpříjemnily dětem  i rodičům letošní  první školní den.  Zábavný festival uspořádala společnost Tři věže  ve spolupráci s Městskou částí Prahy 5. Kolektory Praha tak svojí finanční podporou umožnily realizaci netradiční akce, která zaujala a potěšila malé i dospělé návštěvníky.

Smluvní cena za propagaci: 75 tisíc Kč.

Divadlo Archa má nezastupitelné místo v síti pražských kulturních institucí, je místem setkání  různých kultur a žánrů. V letošním roce divadlo uspělo i na mezinárodním poli, když získalo tři evropské granty na své projekty.  Finanční pomoc naší společnosti přispěje k realizaci  získaných grantů  a k udržení  této netradiční divadelní scény.

Smluvní cena za propagaci: 200 tisíc Kč.

Vedení společnosti se rozhodlo podpořit Hospicové občanské sdružení Cesta domů, které pořádá  v rámci světové kulturní akce Den hospiců koncert nazvaný „Nad cestami letí ptáci“. Koncert se koná 12. října v divadle La Fabrika v Praze 7.

Smluvní cena za propagaci: 50 tisíc Kč.

Občanské sdružení Zámek Liteň požádalo o finanční podporu na Festival Jarmily Novotné.Připomenutí odkazu  významné české pěvkyně Jarmily Novotné, žačky Emmy Destinové, si dává za cíl podpořit mladé talenty a  přiblížit vážnou  hudbu široké veřejnosti.

Smluvní cena za propagaci: 120 tisíc Kč.

Především dětem byla určená  společenské akce „Loučíme se s létem“, kterou pořádala  MČ Prahy 5 na sklonku  léta.  Akce, spojená s představením  výrobků farmářů a řemeslníků,  proběhla  na Trnkově náměstí v Praze na Barrandově.

Smluvní cena za propagaci: 25 tisíc Kč.

 SK Horní Měcholupy je fotbalovým oddílem zajišťujícím sportovní vyžití dětem a mládeži v deseti fotbalových družstvech v Praze 10. Snahou klubu je zajistit svým členům důstojné podmínky pro sportovní činnost a přispět k výchově mladé generace.

Smluvní cena za propagaci: 100 tisíc Kč.

Občanské sdružení Podkůvka pomáhá  handicapovaným dětem a mladým lidem vyrovnat se s postižením a integrovat se do společnosti. Finanční pomoc  bude konkrétně využita na provoz asistenčního vozidla a na ustájení koní na hipoterepii.

Smluvní cena za propagaci: 200 tisíc Kč.

Propagace společnosti na konferenci  „Jak se bude Praha rozvíjet po roce 2016“. Odborným partnerem konference je Útvar rozvoje hlavního města Prahy a záštitu poskytl 1. náměstek primátora hl. města  RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Smluvní cena za propagaci: 100 tisíc Kč.

Už sedmým rokem podporují Kolektory Praha prostřednictvím společnosti Kompakt projekty zaměřené na pomoc mentálně i pohybově postiženým osobám v Praze. V letošním roce  obdrží  finanční příspěvek  Diakonie Zvonek  v Praze 4, která  jej využije  na provoz sociálního automobilu Renolt Master

Smluvní cena za propagaci na rok: 8 650 Kč.

Složitou finanční situaci řeší v letošním roce  Divadlo v Řeznické.  Absence podpory od Městské části Praha 1 přivedla soubor do situace, kdy bojuje o další existenci. Vedení společnosti se rozhodlo divadlo podpořit a umožnit tak „přežít“  souboru s více jak třicetiletou tradicí.

Smluvní cena za propagaci na rok: 50 tisíc Kč.

Podporu společnosti obdrželo Dětské centrum Letadýlko, o.s., které ve svém komunitním domě na Praze 9 organizuje  různé kulturní a společenské akce určené dětem a seniorům.

Smluvní cena za propagaci: 50 tisíc Kč.

Finanční podpora Jedličkova ústavu v Praze se stala pro naši společnost již tradicí. Zakoupení reklamní plochy na automobil umožňující handicapovaným dětem a mladým lidem dojíždět do škol a zájmových kroužků, na sport a za kulturou,  je už několik let součástí firemní politiky.

Smluvní cena za propagaci: 7 500 Kč.

Pentacle Consulting s.r.o.  obdržel  finanční podporu na vydání publikace „V ŽIŽKOVSKÉM RINGU“.

Smluvní cena za propagaci: 50 tisíc Kč.

IV-Nakladatelství s.r.o. obdrželo finanční podporu na vydání publikace vydané vespolupráci s Českým červeným křížem „PRVNÍ POMOC NENÍ VĚDA“.

Smluvní cena za propagaci: 13 490 Kč.

  
logo
Fotogalerie