Nabídka poskytovaných služeb

Upper page: Služby

 

Nabídka poskytovaných služeb

1. Využití prostoru kolektoru1

Nabízíme využití prostoru kolektoru pro uložení inženýrských sítí do provozovaných kolektorových staveb a technických chodeb.

V rámci využití prostoru kolektoru jsou zahrnuty i další poskytované služby:

- nepřetržitá dispečerská a pohotovostní služba

- nepřetržitý monitoring prostředí a garance jeho kvality

- povinnosti správce dle čl. 3 Provozního řádu pro správu, provozování a údržbu       kolektorů (viz Provozní řád – výňatek )

2. Poskytování služeb při pracích v kolektorech

Zajišťuje doprovody a dozor při dodatečných pokládkách, údržbě, opravách a rekonstrukcích inž. sítí uložených v kolektorech a technických chodbách.

3. Technická pomoc

Poskytujeme technickou pomoc při projektování a plánování tras sítí (vč. informace o prostorovém uspořádání kolektorů a v nich uložených inž. sítí), tvorbě podkladů pro všechny stupně územních a stavebních řízení, při vlastní výstavbě kolektorů, při pokládkách inženýrských sítí apod. Dále poskytujeme odborné poradenství v oblasti výstavby a rekonstrukcí kolektorových sítí, vč. zabezpečovacích zařízení.

4. Pokládka a likvidace sítí

Poskytujeme kompletní služby spojené s pokládkou a likvidací slaboproudých a silnoproudých kabelů (do 0,4 kV).

5. Vodorovná doprava

V kolektoru C1 (oblast Centrum) poskytujeme důlní lokomotivu s různými typy přípojných zařízení pro pokládku sítí a další práce zde prováděné.

6. Systém měření a regulace

V této oblasti nabízíme: opravy a instalace vyhrazených elektrických zařízení, kalibrace indikátorů (čidel), funkční zkoušky systému měření a regulace, opravy a seřízení servopohonů, pohotovostní zásah při zajištění mimořádných provozních stavů, poruch a havárií apod.

7. Protipožární opatření

Naši pracovníci jsou proškoleni a certifikováni na provádění protipožárních nátěrů inženýrských sítí a protipožárních ucpávek prostupů systémy INTUMEX a HILTI.

8. Pronájem nebytových prostor

Aktuální nabídka volných prostor k pronájmu:zde

Možnost využití nadzemních částí příslušenství kolektorů a provozních objektů pro umístění informačních ploch.

Ceny viz Sazebník poskytovaných služeb 

  
logo
Fotogalerie