Žádost o pokládku inženýrských sítí

Upper page: Služby

Při zájmu o využití kolektorů a technických chodeb pro uložení vedení technického vybavení je nutné dodržet následující postup:

1. Informovat se na obchodním úseku společnosti, zda se v dané lokalitě nacházejí kolektory vhodné pro uložení vedení - tel: 272 184 307, e-mail: obchodni@kolektory.cz

2. V případě možného využití provést po dohodě s příslušným vedoucím oblasti místní prohlídku kolektoru, na které se upřesní detaily možného uložení. O prohlídce se vyhotoví písemný záznam, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Oblast Západ (kolektory na levém břehu Vltavy: Radotín-Berounka, Barrandov I, Jihozápadní Město I, Řepy II, Ruzyně-Dědina) – stodulky@kolektory.cz

Oblast Východ (kolektory na pravém břehu Vltavy: Modřany-Komořany, Jižní Město II-západ, Jižní Město I, Horní Měcholupy-Petrovice, Přednádražní prostor Vysočany, Černý Most II, Severní Město-Ďáblice) - jm@kolektory.cz

Oblast Centrum (kolektory v centrální oblasti hl. m. Prahy: Žižkov I, Rudolfinum, Nová Radnice, Celetná, Příkopy, Tylovo divadlo, C1, C1A, Václavské náměstí, Nábřeží Ludvíka Svobody, SPHM, Smetanovo divadlo, kolektor Chotkova) – centrum@kolektory.cz

3. Vyplnit Žádost o uložení vedení technického vybavení a spolu s projektovou dokumentací doručit do podatelny v sídle společnosti.

4. Uzavřít smlouvu o využití kolektorů a technických chodeb a poskytování služeb s tím spojených. Smlouvy zpracovává obchodní úsek společnosti (viz výše).

Žádost o uložení vedení technického vybavení si můžete stáhnout zde. 
logo
Fotogalerie