Žádost o vyjádření

Upper page: Služby

Žádost o vyjádření k existenci sítí, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ke studiím, investičním záměrům apod. se podává:

  • písemnou formou na adresu:

Kolektory Praha, a.s. Pešlova 341/3 Praha 9 – Vysočany 190 00

  • osobně do podatelny v sídle společnosti, žádosti vyřizuje pracovník technické dokumentace:

tel: 272 184 111, 272 184 509

e-mail: vyjadreni@kolektory.cz

Návštěvní dny v oddělení technické dokumentace jsou:

středa:  8.00 h -  11.00 h a  12.00 h – 15.00 h

  
logo
Fotogalerie