Desatero

Upper page: Kvalita
  1. Cesta k obchodnímu úspěchu společnosti vede přes nejvyšší dosažitelnou jakost produktu.
  2. Každý zaměstnanec musí být přesvědčen, že kvalita je pro naši společnost prvořadá.
  3. Výkon práce je nutno chápat jako trvalý výcvik k dokonalosti.
  4. Zlepšování jakosti je trvalý nikdy nekončící proces.
  5. Zvyšování produktivity zvyšováním pracovní intenzity vede k nejakosti, zvyšování jakosti v trvalém procesu vede ke zvyšování produktivity.
  6. Nespokojený zaměstnanec nemůže odevzdat kvalitní práci.
  7. Odměňování zaměstnanců odpovídá jejich vysoké úrovni odbornosti a odvíjí se od reálně odvedené práce a její kvality.
  8. Chceme si systematicky zvyšovat prestiž u zákazníků, konkurenceschopnost a výkonnost, tyto vlastnosti se dají ztratit téměř okamžitě.
  9. Zakázka, která by mohla poškodit prestiž společnosti, nesmí být přijata.
  10. Využíváme nejnovější technické a vědecké poznatky.

 

V Praze dne 7. listopadu 2012  Ing. Petr Švec  předseda představenstva 
logo
Fotogalerie