Dotazník spokojenosti

Upper page: Kvalita
Dotazník spokojenosti našeho zákazníka pro rok 2012
 1. Pokud máte nějaký dotaz týkající se dotazníku, kontaktujte p. Lukáše Hotového, manažera kvality, e–mail: hotovyl@kolektory.cz
 2. Otázka č. 1
  Jak byste hodnotil(a) spolupráci s našimi zaměstnanci při pracích prováděných Vaší firmou v kolektoru (např. při dodatečných pokládkách, opravách či rekonstrukcích)?
 3. 1a) odborná stránka

 4. 1b) komunikační stránka 5. Otázka č. 2
  Jak byste hodnotil(a) způsob komunikace mezi Vámi a naší společností v oblasti obchodní a administrativní (vyřízení žádosti, uzavírání smluv a dodatků, fakturace atd.)?
 6. 2a) vše bylo vyřizováno 7. 2b) jednání našich zaměstnanců bylo 8. 2c) potřebné informace jste od naší společnosti získával(a) 9. Otázka č. 3
  Pokud jste řešil(a) s našimi zaměstnanci nějakou havarijní situaci, poruchu či mimořádný provozní stav, spolupráce s našimi zaměstnanci byla:


 10. Otázka č. 4
  Jak hodnotíte naši společnost v těchto oblastech:
 11. 4a) technické vybavení
 12. 4b) použité technologie
 13. Otázka č. 5
 14. Otázka č. 6
 15. 6b) Dosud zaslané přehledy považujete z hlediska informačního přínosu za:


 16. Otázka č. 7
 17. Jak se vám líbí naše nová webová prezentace?(známkování jako ve škole)


 18. Otázka č. 8
 19. Co byste změnil(a) v komunikaci s naší společností? 20. Naše společnost ve spolupráci s projektem Praha technická provádí prohlídky kolektorů.  Otázka č. 9.
 21. 9a) Měl(a) jste vy osobně nebo někdo z vašeho okolí možnost se zúčastnit?


 22. 9b) Pokud ano, jak hodnotíte prohlídku jako celek?

 23. 9c) Jak hodnotíte vstřícnost a ochotu průvodců?

 24. 9d) Obtížnost celé trasy? 25. 9e) Plánujete prohlídku ještě zopakovat?
 26. * ... požadované pole
 27. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days