Politika kvality

Upper page: Kvalita

Systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 je chápán jako minimální práh systémové uspořádanosti, jejíž dosažení je podmínkou nutnou pro činnost společnosti, ale nikoliv postačující pro harmonickou funkčnost všech systémů ve společnosti.

Politika kvality byla vedoucími zaměstnanci společnosti formulována s ohledem na snadnou pochopitelnost všemi zaměstnanci do desatera obsahujícího hlavní myšlenky systému a s jejich zněním jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni.

V Praze, 1. listopadu 2003
Otakar Čapek
generální ředitel 
logo
Fotogalerie