O společnosti

Upper page: Vítejte

Akciová společnost Kolektory Praha byla založena rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy konaného dne 27. 6. 2002. Zakladatelem a jediným akcionářem společnosti je hlavní město Praha. Společnost byla pod obchodní firmou Kolektory Praha, a. s. zapsána dne 17. 7. 2002 do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 7813.

Kolektory Praha, a. s. na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou zajišťuje na majetku města tj. souboru kolektorů a technických chodeb dle ČSN 737505 a technických zařízeních souvisejících s provozováním kolektorů a technických chodeb (dále jen kolektorů):

  • správu, údržbu a monitoring kolektorů
  • odstraňování závad, příčin a následků havárií
  • provozování kolektorů
  • realizaci oprav a rekonstrukcí kolektorů
  • komerční využívání kolektorů dle platných právních předpisů
  • investorsko-inženýrskou činnost

Zápis v obchodním rejstříku

Profil zadavatele 
logo
Fotogalerie