Administrativní budova Vysočany
Centrální pohotovostní služba

Dispečink pro oblast CENTRUM

Dispečink pro oblast VÝCHOD – středisko Jižní Město

Dispečink pro oblast ZÁPAD

Středisko Černý most II

Administrativní budova Vysočany

Pešlova 341, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 272 184 111, E-mail: kolektory@kolektory.cz
IČ: 26714124, DIČ: CZ26714124
ID datové schránky: pybesya
Ukázat na mapě


Sekretariát představenstva společnosti

Tel.: +420 272 184 306, E-mail: sekretariat@kolektory.cz

Obchodní a majetkové oddělení

Tel.: +420 272 184 307, E-mail: obchodni@kolektory.cz

Finanční úsek

Tel.: +420 272 184 210, E-mail: financni@kolektory.cz
Zasílání faktur: faktury@kolektory.cz

Oddělení realizace zakázek

Tel.: +420 272 184 402, E-mail: technicky@kolektory.cz


Uplatnění GDPR práv subjektem údajů

Pokud u naší společnosti chcete uplatnit Vaše práva vyplývající ze čl. 13 až 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), napište nám žádost, kde uvedete
• Vaše identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Adresu bydliště, datum narození.
• Vámi uplatňované právo (informace na co máte právo naleznete na url: http://www.privacy-regulation.eu/cs/, https://www.uoou.cz/)
• Pro průběžné informování o stavu zpracování Vaší žádosti uveďte komunikační/kontaktní email.

Protože jsme povinní u každé žádosti ověřit totožnost žadatele, aby nebyly zneužity Vaše osobní údaje jinými osobami, požadujeme po Vás
• ověření Vašeho podpisu na vytištěné písemné žádosti, které provedete na Czech Pointu, nebo na matrice (obecní úřad), nebo u notáře a poslání takto ověřené žádosti na adresu Sídla naší společnosti,

NEBO
• uložení písemné žádosti do formátu PDF a její poslání z vaší osobní datové schránky do naší datové schránky.

O průběhu vyřizování Vás budeme informovat na Vámi uvedený komunikační email.

Ukázat na mapěDispečinky

Dispečink pro oblast CENTRUM

Dispečink pro oblast ZÁPAD


Dispečink pro oblast VÝCHOD – středisko Jižní Město

Středisko Černý most II


Centrální pohotovostní služba