Uplatnění GDPR práv subjektem údajů

Pokud u naší společnosti chcete uplatnit Vaše práva vyplývající ze čl. 13 až 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), napište nám žádost, kde uvedete
• Vaše identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Adresu bydliště, datum narození.
• Vámi uplatňované právo (informace na co máte právo naleznete na url: http://www.privacy-regulation.eu/cs/, https://www.uoou.cz/)
• Pro průběžné informování o stavu zpracování Vaší žádosti uveďte komunikační/kontaktní email.

Protože jsme povinní u každé žádosti ověřit totožnost žadatele, aby nebyly zneužity Vaše osobní údaje jinými osobami, požadujeme po Vás
• ověření Vašeho podpisu na vytištěné písemné žádosti, které provedete na Czech Pointu, nebo na matrice (obecní úřad), nebo u notáře a poslání takto ověřené žádosti na adresu Sídla naší společnosti,

NEBO
• uložení písemné žádosti do formátu PDF a její poslání z vaší osobní datové schránky do naší datové schránky.

O průběhu vyřizování Vás budeme informovat na Vámi uvedený komunikační email.

Ukázat na mapě