Monitoring

Kolektory » Monitoring

V kolektorech monitorujeme:

 • přerušení dodávky elektrické energie;
 • poruchy teplovodních sítí;
 • poruchy plynovodu;
 • úniky vody (vodovodu, horkovodu a průsaky);
 • dlouhodobé zvýšení teploty nad určitou hranici (30 °C, 60 °C);
 • dlouhodobé snížení teploty pod určitou hranici (5 °C);
 • zpětné vzdutí kanalizace;
 • neoprávněné vstupy;
 • zamoření nebezpečnými látkami;
 • požáry a zaplavení;
 • regulační prvky kolektoru (čerpadla, servopohony, ventilátory, osvětlení apod.).

expedition