O nás

Kolektory » O nás

Společnost Kolektory Praha, a. s. zajišťuje správu a provoz kolektorové sítě v hlavním městě Praze.

Společnost Kolektory Praha, a. s. byla založena rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 27. 6. 2002. Zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město Praha. Společnost byla pod obchodní firmou Kolektory Praha, a. s. zapsána dne 17. 7. 2002 do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 7813.

Základní údaje o společnosti

Zápis v obchodním rejstříku

Na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou zajišťuje společnost Kolektory Praha, a. s. na souboru kolektorů a technických chodeb (dle ČSN 737505) jakožto majetku města:

  • správu, údržbu a monitoring
  • odstraňování závad, příčin a následků havárií
  • provozování
  • realizaci oprav a rekonstrukcí
  • komerční využívání dle platných právních předpisů
  • investorsko-inženýrskou činnost

Profil zadavatele

Fotogalerie


expedition