Naše hodnoty

Kolektory » O nás » Naše hodnoty

Základními hodnotami společnosti jsou profesionalita a vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Společnost Kolektory Praha, a. s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 pro činnost „Správa, provoz, údržba, monitorování stavu, ochrana a technický rozvoj kolektorových sítí a inženýrská činnost v investiční výstavbě“.  Systém managementu kvality je systematicky budován a inovován od roku 2003.  Do procesu systému managementu kvality jsou zaangažováni všichni zaměstnanci v čele s vedením společnosti.

CERTIFIKAT_2023
CERTIFIKAT_2023_Priloha

Pracovníci společnosti jsou při své práci vedeni desaterem:

  1. Cesta k obchodnímu úspěchu společnosti vede přes nejvyšší dosažitelnou kvalitu produktu.
  2. Každý zaměstnanec musí být přesvědčen, že kvalita je pro naši společnost prvořadá.
  3. Výkon práce je nutno chápat jako trvalý výcvik k dokonalosti.
  4. Zlepšování kvality je trvalý, nikdy nekončící proces.
  5. Zvyšování produktivity zvyšováním pracovní intenzity vede k nekvalitě, zvyšování kvality v trvalém procesu vede ke zvyšování produktivity.
  6. Nespokojený zaměstnanec nemůže odevzdat kvalitní práci.
  7. Odměňování zaměstnanců odpovídá jejich vysoké odbornosti a odvíjí se od reálně odvedené práce a její kvality.
  8. Základem úspěchu je systematické zvyšování prestiže u zákazníků, konkurenceschopnosti a výkonnosti.
  9. Zakázka, která by mohla poškodit prestiž společnosti, nesmí být přijata.
  10. Zvyšování kvality je realizováno za pomoci nejnovějších technických a vědeckých poznatků.

ETICKÝ KODEX


expedition