O kolektorech

Kolektory » O nás » O kolektorech

Výjimečnost kolektorové sítě tkví v její neviditelnosti a jednoduché přístupnosti a funkčnosti.

Co je to kolektor

Kolektory jsou průchozí podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí potřebných pro plynulý chod velkoměsta. Jsou v nich soustředěny:

 • vodovody,
 • teplovody,
 • plynovody,
 • kanalizace,
 • energetické kabely,
 • telefonní kabeláž a
 • optické kabely.

Více než devadesátikilometrový labyrint chodeb a tunelů je nejen v českém, ale i v mezinárodním měřítku unikátní stavbou. Výjimečnost této sítě tkví v její neviditelnosti a jednoduché přístupnosti a funkčnosti, která přináší řadu výhod nejen pro provozovatele sítí, ale také pro obyvatele města. Týmy evropských expertů se na pražské kolektory jezdí dívat jako na vzor, z nějž se v současné době čerpají zkušenosti pro stavbu kolektorů v moderních evropských městech.

Galerie

Instalace a údržba sítí bez nutnosti kopnout do země

V případě potřeby instalovat nové vedení, nebo opravit vzniklou závadu, rychlý přístup do kolektorů eliminuje obvyklá zdlouhavá omezení povrchového provozu v místě, kde poškození došlo. Opravy jsou prováděny bez nutnosti rozkopávat chodníky a silnice, jsou vyřizovány rychleji a aniž by jakkoliv omezily život obyvatel v okolní zástavbě. Opravy jsou rychlejší, bez hluku a prachu. Neznamenají komplikace pro okolní chod města.

Ochrana památek

Odborníci se shodují, že se díky kolektorům ulevilo historicky chráněným místům. V historickém centru Prahy vede na 18 km podzemních tunelů. V celé Praze byste v podzemí naměřili přes 90 km chodeb. Vybudování kolektorů v historicky cenných místech oceňují i památkáři, pro které jsou kolektory zárukou, že se do archeologického terénu nezasáhne více než jednou. Nejsou tak narušovány a ohroženy terény, které obsahují historicky cenné nálezy.

Prodloužení životnosti sítí

Potrubí a kabely vedené v kolektorech dosahují zákonitě vyšší životnosti, než ty, které jsou klasicky instalovány do země. Životnost samotných kolektorů je 80 let, poté následuje jejich celková rekonstrukce.

Špičkové monitorovací centrum

Systém kolektorů je nepřetržitě hlídán více než 16 tisíci čidly. Ta snímají stav čerpadel, ventilátorů, otevírání dveří, zapnutí světel v kolektorech, aktuální teplotu, koncentraci plynů a další důležité faktory. Provoz je monitorován dispečery. Ti vědí o všem, co se v kolektorech děje, prakticky okamžitě. Místo a příčiny poruchy jsou díky tomu zjištěny v rekordním čase.

Zabezpečení sítě kolektorů je na vysoké technické úrovni a ve světové konkurenci patří ke špičce. Tato síť byla vybudována z prostředků hlavního města Prahy a je rovněž jeho majetkem.

Další výhody kolektorizace

 • Zamezení nadměrným ztrátám médií při poruchách a haváriích,
 • omezení rozsahu následných škod na kolektorech, inženýrských sítích a jejich příslušenství,
 • omezení rozsahu následných škod na zásobovaných objektech, komunikacích a veřejné zeleni,
 • rychlost realizace oprav v prostoru kolektoru a minimalizace doby přerušení energetického zásobování,
 • výrazné snížení nákladů na provádění oprav na inženýrských sítích,
 • pokládku a opravy lze provádět bez ohledu na roční a denní dobu,
 • významné zvýšení životnosti inženýrských sítí.

 

 


expedition