Pružné rozvržení pracovní doby

Pružné rozvržení pracovní doby

Pružná pracovní doba se stanoví pro následující útvary a zaměstnance:

  • sekce předsedy představenstva – sekretariát, personálního odd., provozní asistentka, energetik, pracovník BOZP a PO, manažer autoprovozu, vedoucí oblastí, vedoucí odd. MaR a pohotovostní služby, odd. IT a správy datových sítí;
  • sekce místopředsedy představenstva;
  • sekce člena představenstva.

Pružná pracovní doba ve formě pružného pracovního týdne se stanoví takto:

  • Stanovená pracovní doba 8,5 hodin denně od pondělí do čtvrtka:

volitelný úsek pracovní doby      6.00 – 9.00 hodin
základní pracovní doba              9.00 – 15.00 hodin
volitelný úsek pracovní doby      15.00 – 19.00 hodin

  • Stanovená pracovní doba v pátek 6 hodin:

volitelný úsek pracovní doby      6.00 – 8.00 hodin
základní pracovní doba              8.00 – 13.00 hodin
volitelný úsek pracovní doby      13.00 – 19.00 hodin