Ke stažení

Kolektory » Služby » Ke stažení

Sazebník poskytovaných služeb 2024

Provozní řád

Provozní řád

Povolení ke vstupu do kolektorů

Povolení ke vstupu do kolektoru

Žádost o uložení vedení/o vstup pro práci v kolektoru

Online formulář

Pravidla ukládání kabelových vedení do kolektorů

Pravidla ukládání kabelových vedení do kolektorů

Zápis o předání a převzetí staveniště

Zápis o předání a převzetí staveniště

Příloha č. 1: Povinnost zhotovitele v kolektoru

Příloha č. 2: Provozní řád

Protokol o ztrátě nebo poškození vypůjčeného vybavení

Technické standardy

Společnost Kolektory Praha, a.s. vyhlašuje účinnost dokumentu „Technické Standardy společnosti Kolektory Praha, a.s.“ které obsahují v souladu s rozsahem a obsahem ČSN P 73 7505 soupis technických řešení, požadavků, pokynů, příkazů, povinností a sdělení o nárocích, systémech a způsobech bezporuchového a bezpečného navrhování, výstavby, udržování a provozování kolektorů a ostatních sdružených tras provozovaných společností Kolektory Praha, a.s. na území Hlavního města Prahy.

Seznam vydávaných revizí

Číslo revize

Kapitola revize

Popis revize

Datum revize

0   Vyhlášení účinnosti dokumentu k 1.2.2018 02/2018
1 2.6.4,4.1.3 Změna povrchové ochrany ocelových konstrukcí 12/2018
2 5.1.1,příl.6 Barva VZT, Pokyny pro provádění doplňkového pospojování 10/2019
3   Implementace předpisů nař. vlády č. 194/2022 Sb. a zákona č. 250/2021 Sb.; aktualizace požadavků účinných ČSN; Pokyny pro manipulace s kabely (příl. 7) 12/2022

 

Aktuální verze standardů společnosti Kolektory Praha, a.s. ke stažení

Tiskopis k návrhu na uzavření smlouvy na reklamu a propagaci na společensky prospěšné akci

Formulář ke stažení : PDF, ZFO


expedition