Nabízené služby

Kolektory » Služby » Nabízené služby

Poskytujeme součinnost při servisních, opravárenských i montážních pracích na sítích vedených v kolektorech a technických chodbách.

Poskytování informací

Poskytujeme informace o prostorovém uspořádání kolektorů a v nich uložených inženýrských sítích, při tvorbě podkladů pro všechny stupně projektového řízení.

Žádost o vyjádření

Online žádost o vyjádření

Doprovod a dozor při pracích v kolektorech

Zajišťujeme doprovody a dozor při prvopokládkách a dodatečných pokládkách, údržbě, opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí uložených v kolektorech.

Technická pomoc a odborné poradenství

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti výstavby a rekonstrukcí kolektorových staveb, včetně zabezpečovacích zařízení. Dále poskytujeme technickou pomoc při projektování a plánování tras inženýrských sítí, při pokládkách inženýrských sítí apod.

Prostředky vodorovné dopravy

V kolektoru C1 (oblast Centrum) poskytujeme důlní lokomotivu s různými typy přípojných zařízení pro pokládku sítí a další práce zde prováděné.

Služby střediska měření a regulace

Nabízíme opravy a instalace vyhrazených elektrických zařízení, kalibrace indikátorů (čidel), funkční zkoušky systému měření a regulace, opravy a seřízení servopohonů, pohotovostní zásah při zajištění mimořádných provozních stavů, poruch a havárií apod.

Protipožární opatření

Naši pracovníci jsou proškoleni a certifikováni na provádění protipožárních nátěrů inženýrských sítí a protipožárních ucpávek prostupů systémy INTUMEX a HILTI.

Pokládka a likvidace sítí

Poskytujeme kompletní služby spojené s pokládkou a likvidací slaboproudých a silnoproudých kabelů (do 0,4 kV).

Využití prostoru kolektoru

Nabízíme využití prostoru kolektoru pro uložení inženýrských sítí a s tím spojené služby:

  • nepřetržitá dispečerská a pohotovostní služba
  • nepřetržitý monitoring prostředí a garance jeho kvality
  • povinnosti správce dle čl. 3 Provozního Řádu pro správu, provozování a údržbu kolektorů

Postup pro uložení inženýrských sítí do kolektorů

Sazebník poskytovaných služeb 2024

 


expedition