Zápis o předání a převzetí staveniště

Kolektory » Služby » Zápis o předání a převzetí staveniště

Zápis o předání a převzetí staveniště s přílohami sloužící pro zhotovitele, pracující v kolektorech. Zápis obsahuje povinnosti a zákazy zhotovitele a je nedílnou součástí převzetí staveniště. Zhotovitel má povinnost seznámit se s přiloženými dokumenty před předáním staveniště.


expedition