Školení BOZP

Kolektory » Služby » Školení BOZP

Pravidla o školení BOZP

  1.  Školení mohou probíhat v maximálním počtu 15 účastníků + technik BOZP.
  2. Termín školení je nutné domluvit s technikem BOZP p. Bejblem (bejbld@kolektory.cz).
  3. Školení budou probíhat v zasedací místnosti AB Vysočany.

Školení BOZP

Z provozních a bezpečnostních důvodů pořádáme pro společnosti, jejichž pracovníci vstupují do kolektorů, školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kolektorech. Proškolení pracovníci získávají identifikační karty, kterými jsou povinni se při práci v kolektorech na požádání prokázat.

Přihlásit se na školení BOZP je možné na této WEBOVÉ STRÁNCE.

Pro přihlášení na školení BOZP postupujte podle následujícího NÁVOD_2021.

Obsah školení


expedition