Postup pro uložení inženýrských sítí (zelená žádost)

Kolektory » Služby » Postup pro uložení inženýrských sítí (zelená žádost)

Při zájmu o využití kolektorů a technických chodeb pro uložení vedení technického vybavení je nutné dodržet následující postup:

1. Informovat se na jednotlivých provozních oblastech společnosti, zda se v dané lokalitě nacházejí kolektory vhodné pro uložení vedení a v případě možného využití provést po dohodě s příslušným vedoucím oblasti místní prohlídku kolektoru, na které se upřesní detaily možného uložení. O prohlídce se vyhotoví písemný záznam, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Oblast Západ (kolektory na levém břehu Vltavy: Radotín-Berounka, Barrandov I, Jihozápadní Město I, Řepy II, Ruzyně-Dědina)
email: disp-zapad@kolektory.cz

Oblast Východ (kolektory na pravém břehu Vltavy: Modřany-Komořany, Jižní Město II-západ, Jižní Město I, Horní Měcholupy-Petrovice, Přednádražní prostor Vysočany, Černý Most II, Severní Město-Ďáblice)
email: disp-vychod@kolektory.cz

Oblast Centrum (kolektory v centrální oblasti hl. m. Prahy: Žižkov I, Rudolfinum, Nová Radnice, Celetná, Příkopy, Tylovo divadlo, C1, C1A, Václavské náměstí, Nábřeží Ludvíka Svobody, SPHM, Smetanovo divadlo, kolektor Chotkova)
email: disp-centrum@kolektory.cz

2. Vyplnit elektronický formulář „Žádost o uložení vedení technického vybavení“ (zelená žádost) včetně projektové dokumentace v zipu PDF. Formulář se po vyplnění a nahrání projektové dokumentace automaticky odešle pracovníkovi technické dokumentace.. Prosím věnujte pozornost následujícím pravidlům ukládání kabelových vedení do kolektorů.

3. Uzavřít smlouvu o využití kolektorů a technických chodeb a poskytování služeb s tím spojených. Smlouvy zpracovává obchodní úsek společnosti.

Žádost o uložení vedení technického vybavení můžete online vyplnit zde

 

 


expedition