Žádost o vyjádření ke stavbě

Kolektory » Služby » Žádost o vyjádření ke stavbě

Žádost o vyjádření k existenci sítí, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ke studiím, investičním záměrům apod. se podává:

 1. elektronicky

na adrese https://portal.kolektory.cz/

 2. písemně na adresu:

Kolektory Praha, a.s.
Pešlova 341/3
190 00 Praha 9 – Vysočany

3. osobně do podatelny v sídle společnosti:

Adresa: Pešlova 341/3, Praha 9 – Vysočany
pondělí – čtvrtek  9:00 h – 15:00 h
pátek 9:00 – 12:00 h
2. patro, dveře č. 206

4. osobně pracovníkovi technické dokumentace:

Adresa: Pešlova 341/3, Praha 9 – Vysočany
středa  9:00 h – 11:00 h a 12:00 h – 15:00 h
3. patro, dveře č. 308

5. emailem na adresu:

e-mail: vyjadreni@kolektory.cz

 


expedition