Podmínky ke vstupu do kolektoru

Kolektory » Soukromý: Výpravy do podzemí » Podmínky ke vstupu do kolektoru

Pro vstup do technického podzemí je bezpodmínečně nutné dodržet následující podmínky:

1. Předložení platné vstupenky.

2. Seznámení se s bezpečnostními podmínkami.

3. Vyplnění formuláře – jméno, podpis, číslo OP nebo pasu.

4. Uložení všech osobních věcí do uzamykatelných boxů.

Při nedodržení podmínek nebude návštěvník do prostor spravovaných společností Kolektory Praha, a.s. vpuštěn.

 


expedition